Informasjon om koronasituasjonen

Norges Idrettsforbund har laget en egen samleside om koronasituasjonen.
Siden inneholder informasjon om:

Juridiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser
Årsmøte og ting
Spørsmål og svar
Oversikt over hvem som kan svare på hva
Aktuelle saker