Arrangering av stevner fra 7. mai til 15. juni

NRYF har i dag lagt ut retningslinjer for gjennomføring av stevner; «Koronavettregler for gjennomføring av ridestevner 7. mai til 15. juni». Disse åpner for at fysiske stevner igjen kan la seg arrangere, så framt NRYFs, NIFs og myndighetenes retningslinjer overholdes. 

Sportsutvalget vil i løpet av fredag 8. mai sende e-post til lederne i alle lokallag vedrørende dette. Vi må ha en tilbakemelding fra de lokallagene som ønsker eller vil arrangere stevner i den angitte perioden, da vi må føre oversikt over arrangementer i NIHF-regi.

Dersom et lokallag mot formodning ikke mottar mail i løpet av 8. mai må leder ta kontakt med Sportsutvalget på sport@nihf.no, og også sjekke at e-postadresse registrert hos NIHF stemmer.

 Malcare WordPress Security