Arrangere NIHF-Cup 2021

NIHF-cup er for mange oddetalls-årenes store begivenhet. Cupen har lange tradisjoner i å samle unge inslandshestinteresserte på samme sted for undervisning, teamarbeid og en avsluttende konkurranse. I ekte NIHF ånd har tidligere deltagere blitt kjent på tross av store geografiske avstander, og mange har fått vennskap for livet på disse cupene. Kunne ditt lokallag tenke seg å arrangere dette i 2021? 

NIHF-cupen er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13 og 21 år (junior og ungryttere).  Fokuset ligger på trening, sosialt samvær og konkurranse.  Cupen arrangeres annethvert år (VM-året) i skoleferien.  Arrangementet skal arrangeres over syv dager, for eksempel fra mandag til søndag, og inneholder typisk tre dager med trening for instruktører innenfor gangarter, dressur eller Tølt in Harmony, trail og flaggritt, én fridag med aktiviteter uten hest, og så to avsluttende dager med konkurranser. Deltakerne har vanligvis med seg egne hester, men om det kan tilbys hester til utlån i tillegg, kan vi nå en større målgruppe.

Som alle vet er situasjonen i skrivende stund uforutsigbar. Vi vet ikke hva 2021 vil bringe, men vi frykter at Korona vil prege hverdagen vår til en viss grad enda. På grunn av dette, og på grunn av ønsker fra medlemmer prøver vi i 2021 å arrangere TO NIHF-cuper. Vi ønsker å arrangere én cup i sør-Norge og én cup i midt-Norge, fortrinnsvis midt i eller nord i midt-Norge.

Cupene bør arrangeres i skolens sommerferie og må ikke kollidere med norske world ranking stevner, NM 1.-4.- juli, VM 1.-8. august eller Fjellfestival med Islandshest 20.-22. august. Cupene kan, men må ikke, arrangeres samtidig.

Å arrangere NIHF-cup er positivt på flere plan. Det skaper et engasjement blant ungdommer i området, det kan skape rekruttering til sporten, og det skaper samhold og nye relasjoner. Tidligere arrangører av NIHF-cup har også tjent gode penger på arrangementet. Det er viktig å påpeke at arrangementet skal forsøke å samle en bredde av ungdommer som driver med islandshest og det skal derfor være så billig som mulig for deltakerne. Arrangøren kan tjene penger på kioskdrift, men kost og losji skal være inkludert i deltakeravgiften.

 

 

For å kunne arrangere cupen må arrangørene ha eller ha tilgang på følgende fasiliteter og ressurser:

Et anlegg med minimum én ovalbane og én dressurbane, der det også er mulig å sette opp bane til trail og flaggritt. Det er ønskelig, men ikke et krav, at det er passbane tilgjengelig.
Overnatting (klasserom, sovesal, …) for deltakerne
Overnatting for lagledere, instruktører, dommere
Oppstalling for hestene, og plass til å sette opp kveer utendørs
Høy og tilgang til vann
Aktivitet til den hestefrie dagen
Kjøkken
Stevneutstyr for både gangartsdisipliner, trail og flaggritt
Dugnadsfolk
Lagledere (ca 1 per 5-6 deltakere), fortrinnsvis ikke mye eldre enn deltakerne
Biler og sjåfører om nødvendig, f.eks. til aktivitetsdagen
Brannvakt / nattevakt om nødvendig
Kjøkkenpersonale
Leirleder
Speaker til konkurransedagene
Bemanning til sekretariat

En representant fra NIHF / Barn, ungdom og fritid (BUF) skal være involvert i planleggingen av arrangementet, og BUF kan om ønskelig være behjelpelige med å skaffe dommere og FEIF-godkjente instruktører.  En representant fra BUF skal også være tilgjengelig minimum på telefon hele uka arrangementet pågår.

 

 

NIHF har som mål å kunne bidra til å sponse deler av kostnaden ved arrangementet slik at deltakeravgiften holdes så lav som mulig, men summen må godkjennes av styret og årsmøtet. Hvilken sum dette blir er altså ikke avgjort, men pengene skal benyttes til å holde prisen for deltakerne nede.

Ønsker ditt lokallag å arrangere én av årets NIHF-cuper, ta kontakt med buf@nihf.no. Frist for å sende inn søknad er 18.02.21.

(Bilder fra NIHF-Cup 2019 i Fyresdal)

 Malcare WordPress Security