NIHF-Cup - vennskap for livet (Foto: Mari Aanesen)

Arrangere NIHF Cup 2019?

NIHF ønsker at dette arrangementet skal bli mer tilgjengelig for alle i målgruppen. Vi ønsker derfor å gi lokallag over hele landet, enten enkeltvis eller to eller flere i samarbeid, mulighet for å søke om arrangementet. Med dette håper vi å nå et større geografisk område, slik at flest mulig kan delta. Arrangørklubben(e) kan se fram til en fantastisk uke med herlig ungdom, stor aktivitet, god ridning, liv og røre, masse engasjement og nye bekjentskaper. Å ha et slikt arrangement i nærmiljøet kan også ha stor innvirkning på rekruttering og engasjement lokalt!  

NIHF-cupen er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13 og 21 år (junior og ungryttere).  Fokuset ligger på trening, sosialt samvær og konkurranse.  Cupen arrangeres annenhvert år (VM-året) i skoleferien.  Arrangementet inneholder typisk tre dager med trening for instruktører innenfor gangarter, dressur eller Tølt in Harmony, trail og flaggritt, en fridag med aktiviteter uten hest, og så to avsluttende dager med konkurranser. Deltakerne har vanligvis med seg egne hester. Men om det kan tilbys hester til utlån i tillegg, kan vi nå en større målgruppe.

Arrangørene må skaffe til veie følgende fasiliteter og ressurser:

 • Et anlegg med minimum en ovalbane og en dressurbane, der det også er mulig å sette opp bane til trail og flaggritt.  Det er ønskelig, men ikke et krav, at det er passbane tilgjengelig.
 • Overnatting (klasserom, sovesal, …) for deltakerne
 • Overnatting for lagledere, instruktører, dommere
 • Oppstalling for hestene, og plass til å sette opp kveer utendørs
 • Høy og tilgang til vann
 • Aktivitet til den hestefrie dagen
 • Kjøkken
 • Stevneutstyr for både gangartsdisipliner, trail og flaggritt
 • Dugnadsfolk
 • Lagledere (ca 1 per 5-6 deltakere), fortrinnsvis ikke mye eldre enn deltakerne
 • Biler og sjåfører om nødvendig, f.eks. til aktivitetsdagen
 • Brannvakt / nattevakt om nødvendig
 • Kjøkkenpersonale
 • Leirleder
 • Speaker til konkurransedagene
 • Bemanning til sekretariat

 

En representant fra NIHF / BUB skal være involvert i planleggingen av arrangementet, og BUB kan om ønskelig være behjelpelige med å skaffe dommere og NIHF-godkjente instruktører.  En representant fra BUB skal også være tilgjengelig minimum på telefon hele uka arrangementet pågår

NIHF v/BUB er ansvarlige for annonsering og påmelding via Sporti.  Eventuelt overskudd eller underskudd deles 50:50 mellom NIHF og arrangøren(e).  Arrangøren har også muligheter for inntekt gjennom bevertningsdelen samt i muligheten for å ha kiosk.

Søknaden sendes til bub@nihf.no innen 31.12.2018, og må minimum inneholde informasjon om hvordan lokallaget / lokallagene vil oppfylle kriteriene over, samt et utkast til budsjett. Skriv også om det er mulighet for å leie hester lokalt. Det totale budsjettet må gå i balanse ved 20 deltakere eller mindre.

 

Interesserte kan kontakte BUB v/Liv Fredskild, Julie Holtesmo eller Mathilde Hognestad for å få nærmere informasjon, eksempler på program, budsjett m.m. fra forrige NIHF-cup, el.l..  Søknadene behandles innen 15/1, og invitasjonen legges ut i Sporti innen 15/2.  Vi oppfordrer også sterkt til at de som får tildelt arrangementet møter på NIHFs årsmøte og presenterer fasilitetene og opplegget. Malcare WordPress Security