Anne Follaug web

Anne Follaug tilsatt som vikar på Stambokkontoret

Anne Follaug (55) fra Skien har takket ja til vikariatet på Stambokkontoret. Til daglig er hun gårdbruker med korn og egen rideskole og godkjent som Inn på tunet-bedrift. Anne har vært aktiv i Norsk Islandshestforening siden 80-tallet og mange vil kjenne henne igjen fra verv som revisor i NIHF, som medlem i valgkomiteen i to perioder, eller som medlem i utvalget for barn, ungdom og fritid i 4 år. Anne har også jevnlig hatt ansvarsoppgaver under internasjonale mesterskap tilbake til 90-tallet. Lokalt har hun hatt styreverv både i Fakur og Hørdur, og holder orden på økonomien som kasserer i Telelaga – et verv hun har hatt 1988 og har fortsatt!

Så hun kjenner organisasjonen vår godt over tid.

På spørsmål om hun selv har avlet noe, svarer hun: «Jeg har avlet litt, vi har fått 24 føll i løpet av åra, det yngste er 4 år. Så ikke noe alvorlig satsing på avl, men vet jo hvordan det er å bestemme hingst, og vente på føll!»

Vi ønsker Anne velkommen inn i folden som avlaster for Nils-Ole Gilde!Malcare WordPress Security