Agria deler ut 1,9 MSEK til forskning på hest

Sammen med Agria Djurförsäkring bevilger Stiftelsen Hästforskning nå midler til sju nye forskningsprosjekter i 2021. Agrias del står for 1,9 MSEK. Blant prosjektene er områder som resistens mot ormkur, ny diagnostikk for virusinfeksjoner og en studie i samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen. 

– Jeg er glad for at vi sammen med våre kunder kan bidra til utdypet vitenskap om hest. Årets prosjekt speiler en tverrvitenskapelig miks av nye spennende områder som kommer til å ha stor betydning for hestene våre i framtiden, sier Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Norge involvert i tre av prosjektene
Tre av prosjektene kommer til å skje i samarbeid mellom forskere i Sverige og Norge.

Nye prosjekter som tildeles midler

  • Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati («wobbler») på unge hester (Kristin Olstad, NMBU og Bjornar Ytrehus, SLU)
  • Fra negativ til positiv – Ny diagnostikk for identifisering av etiologi ved ukjente virusinfeksjoner hos hest (Anne-Lie Blomstrand, SLU)
  • Legemiddelsresistente spolorm – nye metoder for kontroll og overvåkning av resistente parasitter (Eva Tydén, SLU)
  • Tømmetrykk hos varmblodige travere: kjører vi med dårlige bremser? (Elke Hartmann, SLU)
  • Mulig formulering av en vaksine mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU)
  • Utdypet forståelse og visualisering av samfunnsøkonomiske effekter av hestenæringen: Forlenget modell for hestnæringen i Sverige og Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna og Grete Stokstad, NIBIO)
  • Rytterfølelse i praksis – hvordan man underviser ryttere (Anna Byström, SLU og Sigrid Lykkjen, NMBU)

* Les mer om prosjektene her

Kilde: Pressemelding fra Agria

 Malcare WordPress Security