250.000 i coronastøtte

Til sammen seks islandshestforeninger får nå 250 922 kroner i coronastøtte fra staten.

Av Stein Larsen  – post@trav365.no

Krisepakke 3 gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen var 15. januar 2021.

– Totalt er det utbetalt over 655 millioner kroner for over 23 000 arrangement og aktiviteter så langt i krisepakke 3, opplyser Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har ansvaret for utbetalingene.

Disse har fått støtte:

Faxi Islandshestforening, 27.130 kroner

Hrimnir Islandshestforening, 20.650 kroner

Hrimfaxi hesteklubb, 61.500 kroner

Hrani , 49.000 kroner

Hørdur Islandshestlag, 19.572 kroner

Vestnes Islandshestforening, 73.070 kroner

I krisepakke 3 kunne det søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kunne det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

 Malcare WordPress Security