1. mars er påmeldingsfrist for Årsmøte og Avlskonferansen

 

Årsmøtet er NIHFs høyeste organ og er en viktig møteplass for lokallag og engasjerte i foreningen. Møtet er åpent for alle medlemmer selv om man ikke er stemmeberettiget for sitt lokallag. Registreringen åpner 16. mars kl. 13.30. Det er lunsj i forkant av årsmøtet kl.12.00, og middag i eget lokale lørdag kveld. Ungdomsrådmøte er umiddelbart etter årsmøtet.

 

Lørdag etter årsmøtet og søndag 17. mars er det foredrag med spennende tema, bla:  «Hva er god barneidrett», «Betydningen av bygning for en god ridehest» og Worldfengur. Se program.

Påmelding til Årsmøte og temadag er på sporti.no

 

Avlskonferansen er 15. – 16.,  i forkant av årsmøtet. Temaer er avlsplan, Worldfengur og Dr. Elsa Albertsdottir holder foredrag om BLUP systemet. Hun forteller oss om forandringene av BLUP-utregningen, hvilke konsekvenser de vil ha og hvordan resultater fra sport inkluderes. Se eget program.

Påmelding til Avlskonferansen er på sporti.no

 

Vel møtt!

 Malcare WordPress Security