« Tilbake

Registrering av føll

Avl
DSC 5508Foll2

Fra første oktober stiger prisen på føllregistreringen. Tidligere var dette 1. november.
Det er mange som har betalt for eierskifte på sporti.dk, men dokumentasjon på at de eier hesten mangler. Dette må også også sendes inn!