« Tilbake

Nytt hesteregister har trådt i kraft

Stambok
43ddfd487d171d00

Endring av hestepassforskriften er vedtatt av Landbruks- og matdepartementet, og begynner å gjelde fra 1. juni 2017. Fra samme dato er det nye hesteregisteret i drift. Forskriften regulerer blant annet rapportering til hesteregisteret og gir en makspris for hva et hestepass skal koste. Den gir også bestemmelser om at du selv kan bestemme at hesten din ikke skal slaktes til mat.

 

Dersom hesten din har norsk hestepass, er alle opplysninger allerede registrert hos et norsk passutstedende organ. Dersom hesten din har utenlandsk hestepass, og den holdes permanent her i landet, stilles det krav om at den skal tilleggsregistreres hos et norsk passutstedende organ. Fristen for dette er 30. juni 2017 eller dager 30 dager etter permanent innførsel.

Les mer om de nye reglene fra mattilsynet her.

Ta gjerne kontakt med NIHF sitt Stambokkontor ved ytterligere spørsmål.