« Tilbake

Nytt fra valgkomiteen - veien videre

Dommer | utdanning
7003028illustrasjon

Valgkomitéen i NIHF har fått tilsendt mange gode forslag til kandidater som kan bekle våre verv. Tusen takk!

Vi jobber nå med å sette sammen et best mulig team, et styre som totalt sett har mest mulig bredde, balanse og erfaring både med tanke på hver enkelt sin kompetanse og interesseområde, samt foreningens behov og geografiske hensyn.

Vi satser på å presentere kandidatene i rimelig god tid før det ekstraordinære årsmøtet.

Av formelle årsaker har Even Hedland fratrådt valgkomitéen.

Med vennlig hilsen Terje Hagelund og Margrethe Esaiassen