« Tilbake

Lokallagskonkurransen 2018

Barn | ungdom | bredde
Bilde 1 7005754 875

Kriterier for å være med i konkurransen:


* Turene må inviteres til, og meldes på, i Sporti – deltakeravgift bestemmes av lokallaget selv.

* Deltakerne som teller med på turene må være medlemmer i et lokallag tilknyttet NIHF, andre kan selvfølgelig inviteres med, men disse teller ikke i konkurransen. Det er arrangørklubben som får registrert antall deltakere.
* Flere lokallag kan gjerne gå sammen om å arrangere tur, da registreres deltagerne på sine respektive klubber.


Konkurransen er gjeldende fra 1.mars– 31. september 2018.

Lengden på turene bestemmer dere selv, tur er tur, enten den er på en time eller en uke ☺

Turen dokumenteres med bilde av alle deltakerne, med navn, som legges ut på BUB sin FB-side, og sendes på epost til bub@nihf.no. Vi oppfordrer også til å legge ut bilde på instagram.

Alle turene klubben arrangerer frem mot fristen 15.oktober, etter overnevnte kriterier, teller med.
Den klubben som prosentvis (i forhold til antall medlemmer) har hatt med flest på tur, vinner. Premiering på lokallagsmøtet i november 2018. Premien er en bålpanne til klubben!

Det vil også bli trukket ut en tilfeldig turdeltaker (av de som er påmeldt i sporti) som får en overraskelsespremie.

Utvalg BUB - Barn-Ungdom-Bredde