« Tilbake

Dagens situasjon og veien videre

Dommer | utdanning
Dagenssituasjon

Pr dags dato har NIHF et styre som består av Bernt Severinsen, Stine Nekstad Jensen, Liv Fredskild og Tina Oppen. Sistnevnte har sagt seg villig til å overta som leder i Utvalget for Dommere/Utdanning (DU). Noen av utvalgene mangler personer, og særlig Sportsutvalget, (SU) er utsatt, der kun Ingvild Brastad er igjen.
Settestyret har i dagene etter det ekstraordinære årsmøtet jobbet for å holde hjulene i gang, og vi øyner lys i tunnelen da flere har meldt interesse for å bidra i å løfte felleskapet fram. Vi er takknemlige for alle innspill, og valgkomiteen ser nå etter nye personer som kan tenke seg å gjøre en innsats i NIHF. Et samlet settestyre har bestemt seg for å iverksette valgkomiteen og har gitt dem i oppdrag å legge frem sin innstilling på det ekstraordinære årsmøte som vil bli avholdt i forbindelse med lokallagsmøte 28.-29. oktober. Der håper vi å se så mange som mulig, og vi skal etter beste evne forsøke å gjøre det til en anledning der vi kan møtes til hyggelig samvær og interessante møter med spennende innhold på dagsorden.

Vi ber om forståelse for vår beslutning og håper alle lokallagene følger opp henvendelsen om å tipse valgkomiteen om mulige kandidater. Invitasjon og program for lokallagsmøte og ekstraordinært årsmøte legges ut så fort det blir klart.
Etter det ekstraordinære årsmøte avholdt den 3. september ble følgende verv ledige da deler av styret valgte å trekke seg:

Leder
Nestleder
Sekretær
Leder SU 1 utvalgsmedlem
Leder DU
Har du innspill eller forslag til nye kandidater ser vi gjerne at dette foreslåes så snart som mulig for valgkomiteen som består av Even Hedland, Margrete Esaiassen og Terje Haglund.

Havnås, 6. september 2017
På vegne av styret i NIHF
Bernt Severinsen