« Tilbake

Årsmøte gjennomført på rekordtid

Avl
7009940 872

NIHFs Årsmøte 2018, som ble avholdt på Gardermoen lørdag 10. mars, kom i mål på halvannen time. Nytt styre og nye utvalgsmedlemmer er på plass.

I alt 46 stemmeberettigede var møtt fram da NIHF avholdt sitt Årsmøte på Gardermoen 10. mars. 

Leder Even Hedland startet med et tilbakeblikk på 2017 som har vært et turbulent år med skifte i styre og utvalg. Styret har derfor de siste fire månedene hatt fokus på arbeidsro og å bli kjent og komme i gjenge igjen. Blant annet dro styret og utvalgsmedlemmer til FEIF-konferansen for å bli bedre kjent, bygge relasjoner, få en god tone og bygge kompetanse og nettverk i inn- og utland.

Rekruttering

Rekruttering er et aktuelt tema for NIHF, med blant annet fokus på flerbruksanlegg, dvs hestesportsanlegg for flere grener, med spesielt fokus på travmiljøet. Baner hvor lokallag i dag har et slikt samarbeid, er f.eks. Biri, Momarken, Kala, Drammen travbane. 

Hedland informerte også om utbyggingsmuligheter i Seljord.

Islandshestforum

Islandshestforum belaster budsjettet med 450 000 kroner. Er det god investering? spurte Hedland, og viste til at dette er det medlemmene som må vurdere. Hedland ser også behovet for å få etablert en ny og moderne og fulldigitalisert nettside.

Sport - VM2017

Lederen roste VM 2017 som gikk av stabelen i Nederland, hvor Lona Sneve og Stóri-Dímon fra Hraukbæ tok hjem to norske gullmedaljer:
- Lona har satt passdisiplinene på kartet, sa Hedland, og ga også honnør til Terna fra Kleiva (beste 5-års hoppe) og Bjartmar fra Nedre Sveen (beste 7-års og eldre hingster)

Avl

Statistikk som kom fram under Avlskonferansen 10. februar i år, viser at Norge er på god vei med avlen. Ny avlsplan er under utarbeidelse.

BUB

Hedland viste videre til at det har vært god aktivitet på kursplan innen utvalg for Dommer og Utdanning. Utvalget for Barn, Unge og Bredde (BUB) arrangerte NIHF-Cup i samarbeid med Faxi. Dette ble en stor suksess. BUB har også fått i oppgave å starte arbeidet med kartlegging av ridestier og adkomst til naturen fra ridesentre, et arbeid noe tilsvarende det Dansk Islandshestforening har igangsatt.

NRYF

Avtalen med NRYF skal reforhandles. Hedland skisserte tre mulige samarbeidsformer.

Alt i alt oppsummerte Hedland at skuta nå er på rett kurs og takket for et godt samarbeid med enkeltmedlemmer, klubber og lokallag, NRYF og ansatte.

Årsmeldinger

Morten Møller var valgt til dirigent og ledet Årsmøtet effektivt videre.

Årsmeldingene ble godkjent. Utvalget for Avl ble oppfordret til å be om en rapport fra de avlsrytterne som reiste til Island på seminar, slik at man i ettertid kan evaluere tilbudet.

Økonomi

- Vi har en sunn og god økonomi, sa Hedland, og viste til økt medlemskontingent i 2017 som viktigste årsak til det gode resultatet. Årsregnskapet viser et årsoverskudd på drøye 280.000,-.

Fra salen ble det ytret ønske om å få se budsjettet mot regnskapet. Hedland tok dette til etteretning for neste års framlegging av regnskapet.

Revisors og kontrollkomiteens beretninger ble lest og godkjent.

Styrets forslag om uendret medlemskontingent for 2019 ble godkjent.

Busjettet ble fremlagt og godkjent.

Valg

Med unntak av leder i Sportsutvalget og utvalget for Dommer- og Utdanning, hadde alle utvalgsmedlemmene som var valgbare svart "ja" til gjenvalg. Valgkomiteen hadde gjort et grundig arbeid, og valgkomiteens innstillingtil nye utvalgsmedlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteens forslag til godtgjøring til tillitsvalgte i NIHF ble også godkjent ved akklamasjon.

Slik ser utvalgene ut etter valget (utvalg med endret sammensetning):

Sport
Leder: Jofrid Åsland
Utvalgsmedlem: Ståle Wangen, 
Utvalgmedlem: Mathilde Hjort

DU
Leder: Tina Oppen
Utvalgsmedlem: Ine Smedbakken
Utvalgsmedlem: Inger-Lise F Fossmo

BUB
Leder: Liv Fredskild
Utvalgsmedlem: Julie Holtesmo
Utvalgsmedlem: Mathilde Hognestad

Valgkomite
Leder: Margrethe Esaiassen
Medlem: Terje Hagelund
Medlem: Trine Lise Bergum

Avlsutvalget er uendret.

* Styret i NIHF

Årsmøtet startet kl. 1400 og ble hevet kl. 1530.

Mer om Årsmøtet, samt seminarene som fulgte, kommer i Islandshestforum nr. 2/2018.