NIHF – Norsk Islandshestforening

Islandshestforum

Islandshestforum er medlemsbladet til Norsk Islandshestforening (NIHF). Du kan abonnere på bladet uten å være medlem av et lokallag i NIHF.

Et årsabonnement inkluderer fire utgaver og koster kr. 400,-.

 

Ta en titt i bladet vårt her:

Første medlemsblad i 1984
Eget medlemsblad fikk NIHF i april 1984. Bladet fikk navnet NIHF-Forum og kom årlig i seks nummer. Før 1984 hadde NIHF fått spalteplass i det danske medlemsbladet TØLT for å nå frem til sine medlemmer med nødvendig informasjon.

Å utgi et medlemsblad seks ganger i året var ingen enkel oppgave på fritiden. Redaksjonskomiteen som hadde ansvaret for utgivelsen av NIHF-FORUM arbeidet etter hvert tungt og det var lite hjelp/stoff å få fra medlemmene. Dette førte m.a. til at årsmøtet 1990, etter forutgående samtaler med Norges Rytterforbund (NRyF), besluttet å bruke Rytterkontakt (NRyF’s medlemsblad) også som NIHF’s medlemsblad. Av forskjellige grunner ble dette lite vellykket og på årsmøtet 1993 ble det besluttet å la NIHF-FORUM gjenoppstå som NIHF’s medlemsblad. Etter grundig forarbeid om innhold og antall nummer pr. år og tilsagn fra en gruppe dyktige og engasjerte medlemmer om å ta på seg utgiveransvaret den første tiden, besluttet derfor årsmøtet 1993 at bladet skulle komme ut i fire ganger årlig. Kort sagt ble NIHF-FORUM en suksess. Vinteren 1995 fikk Forum både nytt navn og nytt A4 format og delvis fargetrykk. Bladet heter nå Islandshestforum og har fire utgivelser i året.

Redaktør

Stein Larsen

T: +47 90 19 30 48
E: post@trav365.no

Tegn abonnement her
Medieplan

  Utgivelser i 2023

  Utgivelser i 2022

  Utgivelser i 2021

  Utgivelser i 2020

  Utgivelser i 2019

  Utgivelser i 2018

  Hekta på islandshest? Bli medlem!

  Malcare WordPress Security