Barn, Ungdom & Bredde

BUB er NIHF sitt rådgivende organ i spørsmål som angår barn, ungdom og bredde. BUB skal arbeide for økt engasjement fra barn og ungdom, skal legge til rette for møter i ungdomsrådet og skal legge til rette aktiviteter for de mange som ikke konkurrerer, men som ønsker andre tilbud. 

Utvalget består av tre medlemmer, Liv Fredskild er leder og dermed et medlem av styret i NIHF. Anne Follaug er utvalgsmedlem og Julie Holtesmo er ungdomsrepresentant, ho er valgt av ungdomsrådet.

BUB har fortiden flere oppgaver vi arbeider med:

Annethvert år (oddetalls-år) vil vi arrangere NIHF-cup for junior- og ungryttere. NIHF-cupen er lagt opp som et samarbeid mellom BUB og et eller flere lokallag tilknyttet NIHF. 

Vi vil hvert år sende et lag til FEIF cup (partalls-år) og -camp (oddetalls-år). FEIF er den internasjonale islandshestforeningen og «paraplyen» som alle de nasjonale islandshestforeningene er medlemmer av. FEIF-cup er for ungdom mellom 14 og 17 år og er en uke der ungdommer fra alle FEIF sine medlemsland møtes for å trene og konkurrere. Norge får sende et lag med fem ryttere. FEIF-camp er også for ungdom i den samme aldersgruppen. Her møtes deltakerne for en sosial uke der de stifter bekjentskap på tvers av landegrenser og lærer om islandshestkulturen i vertskapslandet. Begge disse arrangementene skifter vertskapsland fra år til år. 

Høsten 2018 skal vi være med å arrangere det vi ser for oss skal bli et storslagent islandshesttreff på Dovrefjell (Hjerkinn). Her planlegger vi aktiviteter for både gammel og ung, for både erfarne og mindre erfarne ryttere. Mer informasjon om dette vil komme fortløpende. Sett av helga 1.-2. september, dette vil du ikke gå glipp av. 

Dette er bare noe av det vi arbeider med, og vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene dersom dere har ideer til aktiviteter. Vi oppfordrer også lokallagene til å ta kontakt dersom dere vil ha tips til hvordan arbeide og legge til rette for barn, ungdom og bredde på klubbnivå.

Nyheter

  • 7003028illustrasjon7

    Årsmøte 2019

    Barn | ungdom | bredde

    Bli med på NIHF sitt Årsmøte og temadag 16-17.mars på  Clarion...

Se flere nyheter